:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566

27 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหมู่บ้านจำนวน ๙ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ หน่วยงานได้สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบมีเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ประสบปัญหามีฐานะยากจน รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช่จ่าย 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร