:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสน

5 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสน วันที่ 4 เมษายน 2566

ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร