:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

30 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำรงชีวิตในแต่ละวัน

4.เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักวิธีเลือกกินอาหารประเภทต่างๆที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร