:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหมู่บ้านจำนวน ๙ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ พบมีเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ประสบปัญหามีฐานะยากจน รายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร