:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: ร่วมมือร่วมใจดับไฟป่า ไฟลามทุ่ง

25 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

อบต.แดงใหญ่ได้รับแจ้ง แระสานขอความช่วยเหลือจาก อบต.ทองหลาง ให้ช่วยปฏิบ้ติการเผชิญเหตุดับไฟไหม้ป่าลามทุ่งเขตุรอยต่อพื้นที่ ต.ทองหลาง/ต.แดงใหญ่ บ้านหนองไผ่ ม.2 กินพื้นที่คร่าวๆ ร้อยกว่าไร่ เป็นพื้นที่ป่าชุมชนและไร่นาของชาวบ้าน 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร