:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ประจำปี 2566

19 ม.ค. 2566

รายละเอียด: วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร