:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เป็นตัวแทนมอบเงินชมรมผู้สูงอายุ

23 ส.ค. 2565

รายละเอียด: มอบเงินค่าจัดการศพของนางปาน นมัสสิลา หมู่ที่1

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร