:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เป็นตัวแทนมอบเงินชมรมผู้สูงอายุ

13 ส.ค. 2565

รายละเอียด: นายหนูกัน เตยไธสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เป็นตัวแทนมอบเงินชมรมผู้สูงอายุให้กับญาติผู้เสียชีวิตของนางจันดี หิงไธสง บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 6

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร