:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566????????

16 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร