:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

3 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร