:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

74 หมู่ที่ 5 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  31120
โทรศัพท์ : 044-666373 
โทรสาร (FAX) :  044-666373 
อีเมล : info@dangyai.go.th
เว็บไซต์ : www.dangyai.go.th 
Faceboook : อบต.แดงใหญ่ บ้านใหม่ฯ
Facebook Page : องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ฯ

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น