:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

 

โรงเรียนวัดวนาสันต์

 

 

นายทานิน  จันทะขาล

ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดวนาสันต์

ระดับชั้น
 

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น
 

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

2

3

นางสาวสุทธิลักษณ์ วณิชาติ

อนุบาล 2

3

3

6

นางสาวสุทธิลักษณ์ วณิชาติ

อนุบาล 3

3

4

7

นางสาวสุทธิลักษณ์ วณิชาติ

รวมอนุบาล

7

9

16

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

1

4

นางอุษา ราชมะโฮง

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

4

7

นางอุษา ราชมะโฮง

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

2

6

นางศศิร์อร เดชาปภากร

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

5

9

นางศศิร์อร เดชาปภากร

ประถมศึกษาปีที่ 5

4

2

6

นางจุไรรัตน์ จันทะขาล

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

3

5

นางจุไรรัตน์ จันทะขาล

รวมประถมศึกษา

20

17

37

 

รวมนักเรียนทั้งหมด

27

26

53

 

 

 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน

                       ผอ.                        1  คน

                       ข้าราชการครู            2  คน

                       ครูผู้ช่วย                  1  คน 

                       ครูธุรการ                  1  คน

                       ครูอัตราจ้าง              2  คน

                       นักการภารโรง           1  คน

                           รวม                    8  คน

โดยมี นายทานิน  จันทะขาล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วัดวนาสันต์