พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ และพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์