:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำร้องเรื่องเรียนร้องทุกข์ 21 เม.ย. 65
2 แบบบันทึกคำร้องช่วยเหลือประชาชน 20 เม.ย. 65
3 แบบคำร้องช่วยเหลือประชาชน 20 เม.ย. 65
4 แบบประเมินความพึงพอใจ 1 ต.ค. 64