ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
2,325
เดือนที่แล้ว
2,257
ปีนี้
11,397
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
22,418
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220

E-service-:- ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- บริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนในหมู่บ้าน 
-:- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕ 
-:- แบบบันทึกรายละเอียดสถิติ การเก็บข้อมูล การบำบัดน้ำเสีย 
-:- ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
-:- แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 
-:- ขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย(ขนมเทียนแก้ว ขนมต้ม ขนมชั้น)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำภเอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารตำบลแดงใหญ่จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2565