ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
2,038
เดือนที่แล้ว
7,913
ปีนี้
24,692
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
35,713
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240

E-service-:- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- บริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนในหมู่บ้าน 
-:- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕ 
-:- แบบบันทึกรายละเอียดสถิติ การเก็บข้อมูล การบำบัดน้ำเสีย 

อบต.แดงใหญ่ จัดกิจกรรม "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" Kick Off ๒๓ พฤศจิกายน ๖๕
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มอบให้ นายวีรกุล ปักเคเต ปลัดอาวุโส และนายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ผู้นำหมู่บ้านและผู้ประกอบการ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในตำบลแดงใหญ่ และร่วม​โครงการ​ Kick Off "ถังขยะเปียก​ ลดโลก​ร้อน​" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการร่วมสนับสนุนวัสดุฝึกอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้นางสาวปัญญาวง โลมไธสง อาชีพค้าขายขนมไทย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่ ผู้ตกเกณฑ์จปฐ.ด้านรายได้ โดยตำบลแดงใหญ่เป็นตัวแทนของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
  กองการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในศพด. อบต.แดงใหญ่และศพด. รร. วัดอิสาณ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.แดงใหญ่ ในวันที่18 ตุลาคม 2565 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศพด. ในปีการศึกษา 2565

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองก้านฮง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายทางภายในหมู่บ้านแดงใหญ่ - บ้านหัวฝาย โดยวิธีคัดเลือก 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านอีเม้ง - บ้านแดงใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองตะบอง โดยวิธีคัดเลือก 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.88017 สายบ้านอีเม้ง - สามแยกไปบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.88006 สายบ้านแกบ้านแฮดแยกนานายจวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.8812 สายบ้านอีเม้ง - บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ประกาศราคากลาง
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 8 สายบ้านโนนเห็ดไค - นานายเสาร์ ลิ่งไธสง 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 สายบ้านหนองจิก - บ้านโนนรัง (เขต อบต.หนองแวง) 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ จากหนองไผ่-หนองพันธุ์หญ้า 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านางพัฒน์ นมัสสิลา 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 6 สายบ้านอีเม้ง-บ่อเกลือ 
  -:- ราคากลางโครงการขุดลอกหนองคอง บ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 5 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเฉลิมชัย พิมเสน 
  -:- ราคากลางโครงการขุดกั้นแนวเขตที่สาธารณะ โนนหินแห่ บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 6 
  -:- ราคากลางโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ 5   โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุฝึกอบรมการทำขนมจีนน้ำยาขนมลอดช่องน้ำกะทิขนมเปียกปูน
  โครงการส่งเสริมอาชีพทอเสื่อกก ประจำปี ๒๕๖๓
  โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู ประจำปี ๒๕๖๓
  ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ