ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel :  0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
4,388
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
9,205
ปีที่แล้ว
29,784
ทั้งหมด
50,010
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207

E-service-:- องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566???????? 
-:- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- บริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนในหมู่บ้าน 
-:- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕ 

สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2566
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
โครงการทำขนมกล้วยเส้นปรุงรส 2566
โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำปี 2566
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในตำบลแดงใหญ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ #หยอดทองผ้าไหมผ้าด้าย #ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมโครงการและขอบคุณนักพัฒนาชุมชน ที่ได้จัดโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์และได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน????????????

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองก้านฮง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายทางภายในหมู่บ้านแดงใหญ่ - บ้านหัวฝาย โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านอีเม้ง - บ้านแดงใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองตะบอง โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.88017 สายบ้านอีเม้ง - สามแยกไปบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.88006 สายบ้านแกบ้านแฮดแยกนานายจวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.8812 สายบ้านอีเม้ง - บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 8 สายบ้านโนนเห็ดไค - นานายเสาร์ ลิ่งไธสง 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 สายบ้านหนองจิก - บ้านโนนรัง (เขต อบต.หนองแวง) 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ จากหนองไผ่-หนองพันธุ์หญ้า 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านางพัฒน์ นมัสสิลา 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 6 สายบ้านอีเม้ง-บ่อเกลือ 
-:- ราคากลางโครงการขุดลอกหนองคอง บ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 5 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเฉลิมชัย พิมเสน 
-:- ราคากลางโครงการขุดกั้นแนวเขตที่สาธารณะ โนนหินแห่ บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 6 
-:- ราคากลางโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ 5 

ศาสนสถาน บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๖
งานประเพณีบุญบั้งไฟอ่างท่าเสียว งานประเพณีบุญบั้งไฟปรางค์กู่สวนแตง
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอ่างท่าเสียว


โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุฝึกอบรมการทำขนมจีนน้ำยาขนมลอดช่องน้ำกะทิขนมเปียกปูน
โครงการส่งเสริมอาชีพทอเสื่อกก ประจำปี ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู ประจำปี ๒๕๖๓
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ