ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
2,313
เดือนที่แล้ว
7,130
ปีนี้
2,313
ปีที่แล้ว
29,784
ทั้งหมด
43,118
ไอพี ของคุณ
3.235.186.94

E-service-:- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี ๖๕ 
-:- บริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนในหมู่บ้าน 
-:- ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๕ 
-:- แบบบันทึกรายละเอียดสถิติ การเก็บข้อมูล การบำบัดน้ำเสีย 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องกำหนดการชำระภาษีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2566
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม
อบต.แดงใหญ่ จัดกิจกรรม "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" Kick Off ๒๓ พฤศจิกายน ๖๕
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มอบให้ นายวีรกุล ปักเคเต ปลัดอาวุโส และนายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ผู้นำหมู่บ้านและผู้ประกอบการ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในตำบลแดงใหญ่ และร่วม​โครงการ​ Kick Off "ถังขยะเปียก​ ลดโลก​ร้อน​" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
  นโยบายไม่รับของขวัญ
  นโยบายไม่รับของขวัญ

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองก้านฮง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายทางภายในหมู่บ้านแดงใหญ่ - บ้านหัวฝาย โดยวิธีคัดเลือก 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายบ้านอีเม้ง - บ้านแดงใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองตะบอง โดยวิธีคัดเลือก 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.88017 สายบ้านอีเม้ง - สามแยกไปบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.88006 สายบ้านแกบ้านแฮดแยกนานายจวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  -:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.8812 สายบ้านอีเม้ง - บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ประกาศราคากลาง
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 8 สายบ้านโนนเห็ดไค - นานายเสาร์ ลิ่งไธสง 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 สายบ้านหนองจิก - บ้านโนนรัง (เขต อบต.หนองแวง) 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ซอยประชาอุทิศ จากหนองไผ่-หนองพันธุ์หญ้า 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านางพัฒน์ นมัสสิลา 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 6 สายบ้านอีเม้ง-บ่อเกลือ 
  -:- ราคากลางโครงการขุดลอกหนองคอง บ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 5 
  -:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเฉลิมชัย พิมเสน 
  -:- ราคากลางโครงการขุดกั้นแนวเขตที่สาธารณะ โนนหินแห่ บ้านอีเม้ง หมู่ที่ 6 
  -:- ราคากลางโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืชคลองน้อย หมู่ที่ 5   โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุฝึกอบรมการทำขนมจีนน้ำยาขนมลอดช่องน้ำกะทิขนมเปียกปูน
  โครงการส่งเสริมอาชีพทอเสื่อกก ประจำปี ๒๕๖๓
  โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู ประจำปี ๒๕๖๓
  ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ