ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
781
ปีนี้
340
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
11,361
ไอพี ของคุณ
54.161.24.9

1
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้นายวิเชษ พลัดไธสง ผู้พิการทางการคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
วันนี้ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุประวีณ์  ตั้งสมบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบถุงยังชีพให้
นายวิเชษ พลัดไธสง ผู้พิการทางการคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ที่บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๘ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
16 ธันวาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th

วันนี้ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ชั้น ๒

16 ธันวาคม 2564

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
07 ธันวาคม 2564

เดินรณรงค์เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
เดินรณรงค์เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น - ๑๗.๐๐ น
30 พฤศจิกายน 2564

อบรมกปน.หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อบรมกปน.หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๙ ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

30 พฤศจิกายน 2564

อบรมกปน.หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
๒๔ พ.ย.๒๕๖๔ อบรมกปน.หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
30 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
23 พฤศจิกายน 2564

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประจำฝปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
27 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ชั้น ๒
27 ตุลาคม 2564

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2564

นายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ได้มอบหนังสือรับรองการกักตัวผู้ที่ครบระยะเวลาที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ได้มอบหนังสือรับรองการกักตัวผู้ที่ครบระยะเวลาที่กำหนด ที่ศูนย์กักตัวจุดที่ ๓ จำนวน
๑ ราย
04 ตุลาคม 2564

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ พิจารณาเห็นชอบแผนปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐)  และเพิ่มเติมแผน (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ พิจารณาเห็นชอบแผนปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพิ่มเติมแผน (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

22 กันยายน 2564

นายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ พร้อมด้วย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา พุทไธสง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
วันจันทร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ พร้อมด้วย นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ ได้มอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา พุทไธสง รับมอบโดย นายยุคลธร ฐิติเดชวรกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
21 กันยายน 2564

นายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้างและจิตอาสาตำบลแดงใหญ่ ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้างและจิตอาสาตำบลแดงใหญ่ ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ม่องกลาง บ้านอีเม้ง หมู่ที่ ๖
17 กันยายน 2564

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔,องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่,dangyai.go.th

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

15 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (117 รายการ)