ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
959
เดือนที่แล้ว
959
ปีนี้
5,549
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,549
ไอพี ของคุณ
18.206.76.226
นายสมศักดิ์ กาลไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
นายบุญลือ แตบไธสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

นางนุชจรีภรณ์ ตราดไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่1
นายสุวัน เลยไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่1
นายบุญเกิด เวียงไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 2
นายบรรเลงศิลป์ เมืองนาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 2
นายวิเชียร มนัสสิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 3
นายบุญลือ แตบไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 4
นายธวัฒน์ เดชโคบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 4
นายสมศักดิ์ กาลไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 5
นายนันทกร ศรีภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 5

นายพิชัย ใหญ่สมพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 6
นายอุดร เอกสันติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 6
นางสุปราณี เดชไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 7

นางจารุวรรณ สุนไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 7


นางวรรณา สิงห์วิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ หมู่ 9