ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
781
ปีนี้
340
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
11,361
ไอพี ของคุณ
54.161.24.9

จำนวนหมู่บ้านและการปกครอง

เขตปกครอง  รวม   9 หมู่บ้าน คือ

นายโกสุม  มนัสสิลา         กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 1   บ้านแดงใหญ่                   
นายอดิศร    สีวันทา              ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 2   บ้านหนองไผ่                    
นายสมพงษ์   ทันไธสง          ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 3    บ้านโคกสะอาด               
นายไตรทศ    นมัสสิลา         ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 4    บ้านโศกนาค                      
นางนิภา  กลางสวัสดิ์             ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 5    บ้านเป้าพัฒนา                     

นายโกสุม  มนัสสิลา              กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 6    บ้านอีเม้ง                    
นายผล    แตบไธสง               ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 7    บ้านหนองจิก                    
นายสาคร   ทูลไธสง               ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 8    บ้านโนนเห็ดไค             
นายพายุภัทร์  ช่างเหล็ก          ผู้ใหญ่บ้าน

             หมู่ที่ 9    บ้านหนองหัวหมู              
นายสุพจน์  เดชไธสง            ผู้ใหญ่บ้าน

               

ประชากร

     จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่    15 พฤษภาคม  2563  ของตำบลแดงใหญ่ 
     มีจำนวนทั้งสิ้น  4,713 คน  จำแนกเป็นชาย  2,327  คน  หญิง  2,386  คน  และมีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  1,173  ครัวเรือน  
ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร 

ข้อมูล  :  ฝ่ายทะเบียนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   ณ  วันที่    15    พฤษภาคม    2563