ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
635
เดือนที่แล้ว
2,143
ปีนี้
7,450
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
18,471
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าพัฒนา

     ตำบลแดงใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าพัฒนา  ตั้งอยู่ที่บ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแดงใหญ่โดยมีบุคลากรดังนี้

  1. นายแสวง        แตงกวารัมย์          ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
  2. นางคนึงนิตย์   นาคไธสง              ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 
  3. นางสาวจันทิมา แฉล้มไธสง          ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  4. นางสาวศุภวรรณ กกไธสง            ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  5. นางสาวสุพิชญา  แก้วบุดศา         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  6. นางประมูล      ประเทสังข์           ตำแหน่ง พนักงานช่่วยเหลือคนไข้
  7. นางสาวสุนิสา  หาญประชุม          ตำแหน่ง พนักงานช่่วยเหลือคนไข้
  8. นายจักร์ชัย      บุญที                 ตำแหน่ง พนักงานบริการ
  9. นางน้ำอ้อย      วาปีโย               ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาล
  10. นางสาวมลทิกานต์ เดชโคบุตร     ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาล