ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
959
เดือนที่แล้ว
959
ปีนี้
5,549
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,549
ไอพี ของคุณ
18.206.76.226

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (สภา)23 มิ.ย. 2564
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕23 มิ.ย. 2564
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่เรื่องพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔18 มิ.ย. 2564
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕18 มิ.ย. 2564
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓4 มิ.ย. 2564
6คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓4 มิ.ย. 2564
7คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔4 มิ.ย. 2564
8คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔4 มิ.ย. 2564
9คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1 ก.พ. 2564
10คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)4 ม.ค. 2564
11คำสั่ง การแบ่งการบริหารและมอบหมายหน้าที่ภายใน อบต.แดงใหญ่1 ต.ค. 2563
12คำสั่ง การปรับปรุงแบ่งงานการบริหารและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด1 ต.ค. 2563
13คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง1 ต.ค. 2563
14คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง1 ต.ค. 2563
15คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 ต.ค. 2563
16คำสั่ง การกำหนดและมอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ1 ต.ค. 2563
17ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256410 ก.ย. 2563

1