ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
781
ปีนี้
340
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
11,361
ไอพี ของคุณ
54.161.24.9

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ (แทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕12 ม.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔7 ม.ค. 2565
3ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๕27 ธ.ค. 2564
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕27 ต.ค. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘4 ต.ค. 2564
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙ (สภา)4 ต.ค. 2564
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง การโอนงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐4 ต.ค. 2564
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔4 ต.ค. 2564
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ๋ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)4 ต.ค. 2564
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่๗3 ก.ย. 2564
11ประกาศองค์การส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒19 ส.ค. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓19 ส.ค. 2564
13ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔18 ส.ค. 2564
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖18 ส.ค. 2564
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔11 ส.ค. 2564
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ (สภา)23 มิ.ย. 2564
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕23 มิ.ย. 2564
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่เรื่องพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔18 มิ.ย. 2564
19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓4 มิ.ย. 2564
20คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓4 มิ.ย. 2564

12  >> >|