ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
781
ปีนี้
340
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
11,361
ไอพี ของคุณ
54.161.24.9

ลำดับรายการวันที่
1แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕27 ต.ค. 2564
2แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่๒/๒๕๖๔4 ต.ค. 2564
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔22 ก.ย. 2564
4แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔18 ส.ค. 2564
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔11 ส.ค. 2564
6แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔8 ก.ค. 2564
7แผนพัฒนาท้องถิ่่น ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕22 มี.ค. 2564
8รูปแบบการประชุมประขาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)29 ม.ค. 2564

1