ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ Tel : 0-4466-6372  Fax : 0-4466-6373

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/02/2564
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
340
เดือนที่แล้ว
781
ปีนี้
340
ปีที่แล้ว
11,021
ทั้งหมด
11,361
ไอพี ของคุณ
54.161.24.9

นายกฤติณรงค์ สวัสดิผล
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางปิยมาศ บางขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางศิริรัตน์ มากเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวณัฐมนกาญจน์ เป้าไธสง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวนัชชา รักษาอินทร์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นายวุฒิศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นิติกร ปฏิบัติการ


นายวสันต์ชัย น่วมไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายวิสุทธิ์ เหลาสา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายวิทยา หนูนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาวเสาวลักษณ์ คงภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวจารุวัฒน์ ชุดไธสง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(พนักงานจ้างภารกิจ)


นายบุญถือ ลิ่งไธสง
พนักงานขับรถบรรทุกขนาดเบา


นายสีอุดร ภูมิไธสง
พนักงานขับรถยนต์


นายเสนอ ลวกไธสง
คนงานทั่วไป


นางแฉล้ม ดีมา
คนครัว (พนักงานจ้างทั่วไป)