ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

     ที่ตั้ง/อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากที่ทำการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  10   กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  85  กิโลเมตรโดยประมาณ  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลบ้านเป้า      อำเภอพุทไธสง 

ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลหนองแวง   อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลหนองแวง   อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์   อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

 

     เขตการปกครอง

                องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  46  ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750  ไร่  แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแดงใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด หมู่ 4 บ้านโศกนาค หมู่ 5 บ้านเป้าพัฒนา หมู่ 6 บ้านอีเม้ง หมู่ 7 บ้านหนองจิก หมู่ 8 บ้านโนนเห็ดไค  และหมู่ 9 บ้านหนองหัวหมู

 

   ภูมิประเทศ

                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทำนาข้าว  และพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์  สูงระดับน้ำทะเลปานกลาง  140   ถึง 150   เมตร 

 

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 918,234

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.