ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ประชากร 

ประชากร
ประชากร  

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

ประชากรทั้งสิ้น  4,675  คน  แยกเป็น  ชาย  2,300 คน  หญิง  2,375 คน  จำนวนครัวเรือน1,091  ครัวเรือน

ตารางแสดง  ข้อมูลประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

ที่มา  :  ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากร  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล    พฤษภาคม  2552

 

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากร

 

ตารางแสดง  การเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ  พฤษภาคม 2552

 

แผนภูมิ  แสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง

 

ตารางแสดง  จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ

 

 

ที่มา  :  ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล    พฤษภาคม  2552

 

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 918,238

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.