ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

      การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                       2              แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)                1              แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             1              แห่ง

  

      สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                -  วัด/สำนักสงฆ์                                     6              แห่ง

                -  โบสถ์                                                  2              แห่ง

 

      การสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                 1              แห่ง

-  อสม.                                                  9              หมู่บ้าน          

 

      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ป้อมยามประจำหมู่บ้าน  (รปม.)                       9              แห่ง

-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                  94            นาย 

 

      มวลชนจัดตั้ง

-  ลูกเสือชาวบ้าน                                   3              รุ่น           300          คน

-  ไทยอาสาป้องกันชาติ                         1              รุ่น           150          คน

-  รักษาป้องกันหมู่บ้าน                         1              รุ่น           190          คน

-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   1              รุ่น            94            คน

 

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 867,024

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.