ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

      การคมนาคม

-  ถนนดิน                                              16            สาย

-  ถนนหินคลุก                                      11            สาย

-  ถนนลาดยาง                                       4              สาย

-  ถนนคอนกรีต                                    23            สาย

 

      การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                1              แห่ง

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                        18            แห่ง

-  โทรศัพท์ส่วนราชการ                       1              แห่ง

 

      แหล่งน้ำ

-  หนองน้ำ                                             16            แห่ง

-  ลำห้วย                                                 1              แห่ง

-  ประปาหมู่บ้าน                                    9              แห่ง

 

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   

-  ทรัพยากรดิน  มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

-  ทรัพยากรน้ำ  สภาพเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำใต้ดิน

-  ทรัพยากรป่าไม้  สภาพป่าไม้พื้นบ้าน  ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจ

 

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 23.20.236.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 873,973

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.