ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ศักยภาพของ อบต. 

ศักยภาพของ อบต.
ศักยภาพของ อบต.  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

     1.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล   ประกอบด้วย

1.1         ผู้บริหาร                                        4              คน

1.2         สมาชิกสภา (ส.อบต.)                   18            คน         

1.3         พนักงานส่วนตำบล                      11            คน

1.4         ลูกจ้างประจำ                                1              คน

1.5         พนักงานจ้าง                                 12            คน

 

     2.  ระดับการศึกษาของบุคลากร

2.1         ประถมศึกษา                                 2              คน

2.2         มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                 9              คน

2.3         ปริญญาตรี                                    11            คน 

2.4         ปริญญาโท                                    1              คน                   

 

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 866,998

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.