ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สถานีอนามัยบ้านเป้าพัฒนา 

สถานีอนามัยบ้านเป้าพัฒนา
สถานีอนามัยบ้านเป้าพัฒนา  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าพัฒนา

 

ตำบลแดงใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าพัฒนา  ตั้งอยู่ที่บ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแดงใหญ่โดยมีบุคลากรดังนี้

 

                                     

                1. นายแสวง  แตงกวารัมย์               เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  

                2. นางคนึงนิตย์  นาคไธสง             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                3. นางประมูล  กุลอุปฮาด                พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 

                4. นางสาวสุนิสา  หาญประชุม        เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                5. นายจักรชัย  บุญที                        คนสวน  

  

 

 

 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 867,000

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.