ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 20 เมษายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

ปลัด อบต.แดงใหญ่
ปลัด อบต.แดงใหญ่  

ปลัด อบต.แดงใหญ่

สาส์นจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่  เป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ดังนั้นในการบริหารจัดการต้องยึดประชาชนเป็นหลัก  รับฟังปัญหา  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพ  ประกอบด้วยนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ส่งสเริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเมืองและการบริหารต่างๆ  เหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

นางสาวสุประวีณ์    ตั้งสมบูรณ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

 

 
ผู้ประกาศ : นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ประกาศวันที่ : 2016-10-30
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 867,020

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.