ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสมศักดิ์ กาลไธสง
ประธานสภาฯ อบต.


นายบุญลือ แตบไธสง
รองประธานสภา อบต.


นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
เลขาสภา อบต.


นางนุชจรีภรณ์ ตราดไธสง
สมาชิก อบต. หมู่1


นายสุวัน เลยไธสง
สมาชิก อบต. หมู่1


นายบุญเกิด เวียงไธสง
สมาชิก อบต. หมู่2


นายบรรเลงศิลป์ เมืองนาม
สมาชิก อบต. หมู่2


นายวิเชียร นมัสศิลา
สมาชิก อบต. หมู่3


นายนพดล โพธิขำ
สมาชิก อบต. หมู่3


นายบุญลือ แตบไธสง
สมาชิก อบต. หมู่4


นายธวัฒน์ เดชโคบุตร
สมาชิก อบต. หมู่4


นายนันทกร ศรีภา
สมาชิก อบต. หมู่5


นายสมศักดิ์ กาลไธสง
สมาชิก อบต. หมู่5


นายพิชัย ใหญ่สมพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่6


นายอุดร เอกสันติ
สมาชิก อบต. หมู่6


นางสุปราณี เดชไธสง
สมาชิก อบต. หมู่7


นางจารุวรรณ เรียนไธสง
สมาชิก อบต. หมู่7


นายสออน แรกไธสง
สมาชิก อบต. หมู่8


นายถาวร ต้ายไธสง
สมาชิก อบต. หมู่8


นางวรรณา สิงห์วิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่9


นายเสาร์ ลิ่งไธสง
สมาชิก อบต. หมู่9
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.160.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 918,328

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.