ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ดาวน์โหลด
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ดาวน์โหลด
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ดาวน์โหลด
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนาดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 1ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 2ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 3ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 4ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 5ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_โครงการเร่งด่วนดาวน์โหลด
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 54.80.8.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 866,795

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.