ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ดาวน์โหลด
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ดาวน์โหลด
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ดาวน์โหลด
     โครงการเร่งด่วน ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๕ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๔ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๓ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๒ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ ๑ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนาดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 1ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 2ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 3ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 4ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_ยุทธศาสตร์ที่ 5ดาวน์โหลด
     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา_โครงการเร่งด่วนดาวน์โหลด
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.224.220.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,638

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.