ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สรุปผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบูรพา หมู่ที่ ๗

  สรุปผลโครงการปรับปรุงถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

  สรุปผลโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดกิ่งเดียว จำนวน ๓ สาย

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถึงเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศชั้น 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalt

  ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซอยชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558

  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง รวม 5 โครงการ

  ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบล

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านส

  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กจ.๕๐๔๙ แยกทางหลวงชนบท กจ.๖๐๔๐ - บ้านบ้องตี้น้อย หมู่ที่ ๒,

  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก เริ่มจากไร่ผู้กองเวย์ กุลดิลก หมู่ที่๘ บ้านบ้องตี้น้อย

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 54.80.140.29
คุณเข้าชมลำดับที่ 897,282

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.