ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่๕ บ้านหาดงิ้ว

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่๓

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้องตี้น้อย หมู่ที่๘ สามแยกบ้านนายทองคูณ บุญหนา ถึงลำหวย

  โครงการติดตั่งขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ม.12 บ้านโคกหนองแวง

  โครงการติดตั่งขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ม.11 บ้านรัชดาป่าจิก

  โครงการติดตั่งขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านหนองโสกโคกอุดม

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชายทุ่ง หมู่ที่๙ สายบ้านสำนักสงฆ์ป่าพุทธาวาส ถึงบ้านนางนล แดงพันธุ

  โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านสโมง

  โครงการติดตั่งขยายโคมไฟรายทาง หมู่ 10 หนองโสกโคกอุดม

  โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโสมง

  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมน หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม บริเวณที่นางแสวง โสภณทนะศักดิ์

  โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ พร้อมรางยูระบายนา หน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกี่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองโสกโคก

  โครงการก่อสร้างติดตั้งถังกรองน้าใส หมู่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม บริเวณบ้าน นายเหลา จันสมดี

  โครงการก่อสร้างติดตั้งถังกรองน้าใส หมู่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม บริเวณศาลากลางบ้าน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.224.108.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,732

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.