ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโสมง

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังใหม่ สายซอยแม่บาหยัน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยฟ้าใส เชื่อมสระ รพช. (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน

  สอบราคาจ้างโครงการปรังปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกวัว หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขนุน

  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่พักสายตรวจ (สี่แยกนาน้อย) หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขนุน

  สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

  ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบางพึ่ง 6 โครงการ

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4 และโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในตำบลบางพึ่ง

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

  สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายถนนบ้านนายสูบ ม.7

  สอบราคาจ้างโครงการางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร สายเกาะขวางเชื่อมเกาะแก้ว ม.1

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนอ่างหิน-เสม็ดงาม ม.6

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่างหนู ม.6

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าเรือ ม.5

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.255.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,501

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.