ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคา โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. สายทางเข้าบ้านนางสมใจ หมู่ 1 บ้านองจุ

  สอบราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายหนองมะขาม หมู่ 1 บ้านปลายนาสวน

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและก่อ

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมงานเทพื้น คสล. ข้ามคลองสาธารณะ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2 (หลังบ้านนายจันที ลีอุ

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางอำไพร พงษ์ศร - กำแพงท้ายวัดหนองสังข์)

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางฟั้น กิจสวัสดิ์ - บ้านนางสมปอง ถาวรช

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายอ่อ่น ผดุงเลิศ - ที่ดินนายนิวัฒน์ มะ

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองัสงข์ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางจำลอง กำเหนิด - ยุ้งข้าวนางหัสดี ทองสร้อ

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2 (นายสุพรรณ อำพันธ์เสน - บ้านนางเข้ม ทาจำรัส)

  สอบราคาจ้าง โครงการฝาปิดรางยูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเลา

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเลา(จากบ้านนายปัญญา มิตรรักษ์)

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ช่วง (จากหน้าบ้านนางฉวี สีกาแก้ว บ้านห

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเลา(จากบ้านนายทวี คำไกร ถึงหน้าบ้

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโสกโคกอุดม(จากบ้านอาจารย์วรเชษฐ์ เคนสมดี)

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางยูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านโคกสั้น(จากบ้านนายเปลี่ยน ศรีรักษา ถึง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.224.108.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,759

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.