ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางยูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 6 บ้านโคกสั้น(จากบ

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (จากถนนหลังคันคลอง - ที่นานายพรมเดช สืบดา)

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองอุดม(จากบ้านนายสุภีร์ บันที ถึงบ้านนางชม พิมสอน)

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน(จากบ้านนายวันใจดี ถึงถนนลาดยางสายโคกอุดม-แหลมไผ่

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน(จากสามแยกห้าศาลาประชาคมหมู่บ้าถึงบ้านนางมาลี สีด

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคันคลองเป็นถนนดินลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (จากถนนทางหลวงชนบท - ที่นานายทรงธรรม แสนมี)

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม(จากนานางคำมี แนวสุข)

  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในหมู่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านสวน)

  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังระหว่างหมู่บ้าน บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 6 - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 (จากสี่แยกหนองเดิด

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรัง บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 (จากที่นานางบุญชอบ กมลรัตน์ - ที่นานายอดิศัก

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรัง บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ 5 (จากที่ดินนายอำนาจ บัวผัน - ที่ดินนายพยุง เก

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโคมไฟรายทาง บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2 และบ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 3

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสำราญ กิจสวัสดิ์ - บ้านนางราตรี กิจส

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2 (จากบ้าน น.ส.อุทิศ ประดุจพรม ถึงยุ้งข้าวนางทองเลื่อ

  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (จากเส้นทางคลองป่าปาล์มนายสุดใจ ถาวร

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.224.108.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,737

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.