ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านไร่-หนองกาน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ต.หนองหงษ์

  สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (วิธีพิเศษ)

  สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 (วิธีพิเศษ)

  ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด)

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะขวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกาะขวาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ หมู่ที่ 3 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

  สอบราคาจ้างเหมา โครงการยกระดับถนนดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนายนิพนธ์ ดำนิล ถึง โนนสองสองซอง หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องสังข์ ตำบล

  สอบราคาซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย(HDPE:High density polyethylene)

  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม

  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม

  สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงพร้อม SCBA จำนวน 2 ชุด

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 บ้านทด

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโสมง

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.224.255.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,539

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.