ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัด

  ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะ

  ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเ

  ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกฤทธิประศาสน์-แยกบางคล้า ราชสาส์น

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนอ่างหิน-เสม็ดงาม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจั

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าหมู่บ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจั

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจรูญ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขวาง

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าหมู่บ้านมั่นคงกรอกดุด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายฉุย หมู่ที่ 3 และ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุขสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง

  สอบราคาโครงการจัดซื้อ หินคลุก และลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ หมู่ที่ 3, 4,5,7,8,10,11 และห

  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง หมู่ที่ 9

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอาสาสมัครฯ (อปพร.)

  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 (ซอยข้างอู่ช่างหยี)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.105.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 876,650

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.