ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,7,9 ตำบลศรีภูมิ

  เปลียนแปลงวันที่ขา่ยเอกาสารสอบราคา ยื่นซองและเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมหล็ก 5 โครงการ

  สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยยายหอม(ตอกระทุ่ม) หมู่ที่ 9

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก

  สอบราคาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556

  สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เข้าสะพานบางอ้อ หมู่ที่ 5

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ

  ประกาศสอบราคา

  อบต.บ้านคู ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการถมดิน บ้านโคกเมฆ หมู่ 11

  อบต.บ้านคู ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการถมดิน บ้านโคกพงาด หมู่ 9

  อบต.บ้านคู ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านดอนกลาง หมู่ 7

  อบต.บ้านคู ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านคู หมู่ 6, หมู่ 14, หมู่ 15

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.81.105.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 876,682

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.