ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ม. 8

  สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ

  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม และห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์พิมพ์สีเลเซอร์

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๔

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์พิมพ์สีเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์พิมพ์สีเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด

  สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2554

  สอบราคาจ้างก่อสร้างทางยกระดับและปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ

  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ จำนวน 2 โครงการ

  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ทุ่งพระยา [

  ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.255.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,491

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.