ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  รายรับจริง -รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2553

  รายรับจริง -รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2553

  สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบ อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันทราย และบ้านหนองบัว

  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.สายเข้าโรงเรียนราชสาส์นวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโคกสว่าง หมู่ 1-บ้านโคกล่าม หมู่ 7

  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคลองอีสานเขียว หมู่ 2 บ้านโนนมะกอก

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ม.2

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดภายในบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยนกยูง ช่วงที่ 2 บ้านนครลำปาง หมู่ที่ 17

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยนกยูง ช่วงที่ 1 บ้านเสม็ด หมู่ที่ 5

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดภายในบ้านตะโก หมู่ที่ 13

  สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์

  ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้ำ และวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบางคา

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.255.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,473

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.