ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศอบต.โพรงอากาศ เรื่องสอบราคาซื้อพัดลมโคจรและเครื่องปรับอากาศ

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหันทราย

  อบต.บ้านคู ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.12 ต.บ้านคู

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6

  สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 7

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง

  ประกาศอบต.โพรงอากาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ

  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย

  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554

  ประกาศ อบต.ทะเมนชัย เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. โครงการที่ 2.

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระะบายน้ำ คสล. โครงการที่ 1.

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 9

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.105.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 876,658

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.