ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2554

  สอบราคาจ้างก่อสร้างทางยกระดับและปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ

  สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ จำนวน 2 โครงการ

  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ทุ่งพระยา [

  ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554

  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยกลาง

  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

  สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสาย ระบบไร้สาย ในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๘ หมู่บ้าน

  สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพุหวาย หมู่ที่ ๔

  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ ๕

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบโครงเหล็กพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ

  การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.224.108.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,785

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.