ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 และหมู่ 7

  สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2554

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

  ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองดิน ๓ หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ๓และโครงการขยายเขตประ

  ประกวดราคาจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หมู่บ้าน

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ภายในตำบลทุ่งพระยา

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมแซมถนน(ซ่อมหลุ่ม) ตำบลหนองบัว -

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่วยจากปากแม่น้ำ ม.2 ต.ท่าพลับ ระยะทาง 950 เมต

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ 9 บ้านโพนวิลัย

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  สอบราคาโครงการขยายเขตประปาของระบบประปาผิวดินบ้านสีระมัน

  จ้างเหมาถมดิน 1000 ลูกบาศก์เมตร

  ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 19 คน
หมายเลข IP 54.224.108.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 896,779

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.