ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร สายเกาะขวาง ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขวาง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสายเกาะลอย-บางหัก บริ

  ประกาศเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่อง รับสมัครการจ้างแรงงานราษฎร (ครั้งที่ 2)

  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง

  ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง

  ประกาศราคากลางจัดซื้อถังลูกบอลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง

  ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาฮ้อ หมู่ที่5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรั

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดารานี กิมสันเทียะ ถึงบ้านนางเพ็ญ อักษร บ้านตะแบก หมู่ที่ 4

  ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559

  ประกาศเรื่องการจัดทำแผนหฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560

  ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านปลายนาสวน หมู่ที่ 1 (วิธีตกลงราคา)

  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างป้อมตำรวจบ้านปลายนาสวน หมู่ที่ 1 (วิธีตกลงราคา)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมใจ หมู่ที่ 1 บ้านองจุ (วิธีตกลงราคา)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.255.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,461

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.