ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 สิงหาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางในการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาฮ้อ หมู่ที่5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรั

  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดารานี กิมสันเทียะ ถึงบ้านนางเพ็ญ อักษร บ้านตะแบก หมู่ที่ 4

  ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559

  ประกาศเรื่องการจัดทำแผนหฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2560

  ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านปลายนาสวน หมู่ที่ 1 (วิธีตกลงราคา)

  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างป้อมตำรวจบ้านปลายนาสวน หมู่ที่ 1 (วิธีตกลงราคา)

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมใจ หมู่ที่ 1 บ้านองจุ (วิธีตกลงราคา)

  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 บ้านสะมะแก (ตกลงราคา)

  ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แม่ลำโพง หมู่ที่ 4 (วิธีตกลงราคา)

  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมะขาม หมู่ที่ 1 บ้านปลายนาสวน

  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดบรรจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านองหลุ

  ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพุกลอย หมู่ที่ 2 บ้านปากนาสวน

  ประกาศเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่อง รับสมัครการจ้างแรงงานราษฎร

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.224.11.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 897,662

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.