ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์


ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานจอดเรือเล็กบ้านอ่าวหมู หมู่ที่ 9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางสอบราคาจ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 บ้านโคกกลาง ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมื

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหมูที่ 8 บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหมูที่ 8 บ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัด

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 8 ตำบลเมืองฝาง ตำบลเมือง

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณทางเข้าหน้า อบต.

  โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดร่องระบายน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเมื

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนกยูง หมู่ที

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Cape Sael) สายบ้านนกยูง หมู่ที

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม อบต.

  สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปา PVC บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ ๘

  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. คลองกันทึน บ้านจางวาง หมู่ที่ ๒

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ต่อไป
 
นายอมร แตบไธสง
นายก อบต.แดงใหญ่
 
นางสาวสุประวีณ์ ตั้งสมบูรณ์
ปลัด อบต.แดงใหญ่
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.130.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 918,568

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
Tel : 0-4478-4012  Fax : 0-4478-2984
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.