:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
กองช่าง
นายเทิดศักดิ์ พิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
0873525326
นายเชษฐ์ มาลานนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
0914361735