:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปก./ชก (ว่าง)