:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ชื่อ: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ 8 สายบ้านโนนเห็ดไค - นานายเสาร์ ลิ่งไธสง

วันที่ลงประกาศ: 5 ก.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_83_2023_6_9_801709.pdf