:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 044-666373 อีเมล์ : info@dangyai.go.th

ลงทะเบียน แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่